नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्याउ जोन

दुनै डोल्पा कर्णाली प्रदेश


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश http://molmac.karnali.gov.np/#/
2 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/
3 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय https://www.opmcm.gov.np/
4 कृषि विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश http://doad.karnali.gov.np/