नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्याउ जोन

दुनै डोल्पा कर्णाली प्रदेश


ऐन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दस्तावेज ऐन 2076-12-04 हेर्नुहोस्