नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्याउ जोन

दुनै डोल्पा कर्णाली प्रदेश


text.Telephone

087-550088

सम्पर्क ठेगाना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्याउ जोन दुनै डोल्पा कर्णाली प्रदेश

text.Email

pmamp.piu.dolpa@gmail.com
" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0">